Transportstyrelsens förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF 2003:23) om motorcyklar samt av Vägverkets föreskrifter (VVSF 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.