Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om traktorer (TSFS 2012:97)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

traktorer