Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd samt förslag till nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:xx) om sprängämneshundar (EDD) – luftfartsskydd

Transportstyrelsens förslag till ändringar i remitterade föreskrifter innebär hänvisning till och återgivande av innehållet i EU-förordning och kommissionens beslut på området, vilka är direkt tillämpliga i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.