Transportstyrelsens förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om lokaliseringsmärken och andra anordningar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.