Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om anläggning och drift av flygplatser

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.