Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.