Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om certifiering av validerare och godkännande av avsändare – luftfartsskydd

Förslagens bakomliggande EU-lagstiftning är direkt tillämplig i Sverige. Transportstyrelsens förslag innebär i huvudsak en komplettering av denna lagstiftning och medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.