Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om elektroniska vägtullsystem; TSFS 2013:XX

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.