Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Malmö och Göteborg

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.