Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om flygtrafikledningstjänst och föreskrifter om åtgärder vid nödplané för piloter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.