Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om obemannade raketer och utsläpp av föremål för rörelse i luften

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.