Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om utlämnande av körkort

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om utlämnande av körkort Rubricerat ärende, ert diarienummer TSV 2011-217, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.