Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om vägmarkeringar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

vägmarkeringar