Transportstyrelsens förslag till nya och ändrade föreskrifter om förarprov, m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning ()

Taggar:

förarprov