Transportstyrelsens förslag till upphävande av järnvägsföreskrifter

Förslaget är i princip en direkt följd av en EU-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.