Transportstyrelsens remiss av förslag till föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.