Tullverkets förslag till föreskrifter om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd för fordon och fordonståg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.