Miljödepartementets remiss av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns redovisning av regeringsuppdrag om tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.