Utbildningsdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår
därför från att yttra sig i detta ärende