Utbildningsdepartementets förslag till förordning om statsbidrag för kometensutveckling av lärares yrkesämnen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.