Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skollagsfrågor – del 4

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.