Utbildningsdepartementets remiss – Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.