Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare m.m. (Ds 2018:36)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2018/04714/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag som följer gällande bestämmelser att Regelrådet yttrar sig.