Utrikesdepartementets promemoria Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Ds 2013:12)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.