Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.