Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Värmlands, Västra Götalands och Hallands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.