Yttrande över Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslag till förordning om statligt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus och skollokaler

Ett energisparstöd införs för ägare av flerbostadshus och skolbyggnader. Stöd ska kunna utgå till ägare av flerbostadshus med övervägande del bostäder oavsett upplåtelse­form. Stöd ska även kunna utgå till ägare av skolbyggnader som upplåts för förskola, grund­skola och gymnasieskola.

Förslag till förordning om statlig kreditgaranti för lån till renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder på svaga bostadsmarknader

Enligt förslaget ska en kreditgaranti kunna utgå till ägare av flerbostadshus med övervägande del bostäder på svaga bostadsmarknader. Med svag bostadsmarknad avses en marknad där efter­frågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning eller låga inkomster hos kommuninvånarna.