Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Energimyndigheten föreslår föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga el-användare. Om behovet av el är stort samtidigt som produktionen av el är otillräcklig kan det uppstå elbrist. Syftet med föreskrifterna är därför att samhällsviktiga el-användare ska skyddas vid en elbristsituation där delar av elnätet måste stängas ned. Genom föreskrifterna införs en planeringsprocess för hur samhällsviktiga el-användare ska identifieras och prioriteras. Planeringsprocessen för hur olika aktörer i samhället behöver samarbeta för att det ska vara möjligt att skydda samhällsviktiga elanvändare vid elbrist kallas ”styrel”.

Taggar:

El-användare