Yttrande över Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster, konsumentkreditlagen (2010:1846) och lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

I promemorian förslås ett utökat krav på stark kundautentisering. Kravet innebär att en betaltjänstleverantör eller ett konsumentkreditinstitut ska tillämpa stark kundautentisering när en konsument använder ett betalningssätt som innebär betalningsanstånd vid ett köp av varor eller tjänster online. Därutöver föreslås att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag