Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I förslaget regleras vilka säkerhetsdetaljer som ska användas vid märkning på styckförpackningar av tobaksvaror. Detaljerna är framtagna utifrån nyckelfaktorerna; svårigheten att imitera, kontrollbarhet, implementeringsbarhet samt kostnad. De äkthetsdetaljer som föreslås är

  1. Guilloche (synlig)
  2. Optisk varierbar tryckfärg (synlig)
  3. Mikrotryck (delvis synlig)
  4. Anti-Stokes-tryckfärg (osynlig)
  5. Fluorescerande tryckfärg (delvis synlig)

Guilloche – ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster som ofta trycks med offsettryck.

Införandet av bestämmelserna om säkerhetsmärkning ska, enligt förslaget, ske i två steg: den 20 maj 2019 och den 20 maj 2024.

Taggar:

tobaksvaror