Yttrande över föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrift om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Förslaget anges innehålla utökat krav på anläggningsbesked för företag som idag har ett anläggningsbesked, för företag som har ett hållbarhetsbesked och kontrollsystem samt utökade krav på anläggningsbesked för företag som idag inte har ett hållbarhetsbesked.