Yttrande över förslag Konsekvensutredning av föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidshandläggning.

 

Förslaget innebär i huvudsak ett förtydligande om vilka kostnader som är ersättningsgilla vid kompetensinsatser som anordnas internt eller av företag inom samma koncern samt vilket underlag som ska lämnas in vid avstämning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()