Yttrande över förslag om förlängd rapporteringstid vid visst yrkesfiske i sötvattensområdena samt ändring av uppgiftslämnande i sötvattenjournalen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagen innebär ändringar i föreskrifterna (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena, såtillvida att

  • rapporteringstiden för visst fiske föreslås ske senast 14 dagar, i stället för två dagar, efter den kalendermånads slut som fisket bedrevs.
  • kravet på redovisning av antal fångade individer ska endast omfatta lax, öring och röding, till skillnad från tidigare även gädda och gös.

Det bakomliggande förslaget

Förslag