Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd.

I sak anges följande om förslaget. Av de ändringar i föreskrifterna som Jordbruksverket nu föreslår är det ändringen av sista ansökningsdag och möjligheten att förlänga åtaganden som påverkar
jordbrukarna mest. Sista ansökningsdag år 2021 föreslås vara den 15 april. Ändring av 10 § anges innebära att åtaganden som jordbrukarna ansökte om år 2016 kan förlängas till och med 2021. Jordbrukare som saknar beslut om åtagande kan ansöka om förlängning av åtagande om villkoren för att få ett åtagande var uppfyllda 2015 eller 2016.De flesta övriga ändringar anges vara redaktionella och av mindre betydelse för jordbrukarna.

Taggar:

jordbrukarstöd