Yttrande över förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik

De föreslagna ändringarna innebär att Statens energimyndighet som statistikansvarig myndighet inom energiområdet ska samla in uppgifter om energianvändning från mindre arbetsställen inom industrin. Sådana arbetsställen, med upp till nio anställda, täcks för närvarande inte in i den officiella statistiken. Syftet med förslaget är bl.a. att få en bättre uppskattning av energianvändningen inom industrin i sin helhet, att skapa bättre prognoser och att kunna göra en mer tillförlig fördelning av resultatet av energianvändningen på kommunal och regional nivå.