Yttrande över förslag till ändringar i Mediemyndighetens föreskrifter (MEMYFS 2024:1) om mediestöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet bedömer att samtliga delaspekter är godtagbart redovisade utifrån de förutsättningar som finns i ärendet. Förslaget innebär en förenkling för berörda företag. Det framgår tydligt vilket problemet är och vilka effekterna av förslaget skulle kunna bli för de som berörs av regleringen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i:

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 juni 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag