Yttrande över förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ny föreskrift om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. Föreskriften reglerar skyldigheten för jordbrukare att lämna uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i jordbruket. Uppgifterna som ska lämnas till Jordbruksverket ska avse jordbruksförhållandena den 4 juni 2020.