Yttrande över förslag till föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon. Föreskriften avser att ersätta Vägverkets nu på området gällande föreskrifter (VVFS 2006:63) som samtidigt föreslås upphävas. Förslaget innebär att vissa EU-typgodkända personbilar klass I och vissa EU-typgodkända lastbilar ska undantas från registreringsbesiktning när det monteras en kopplingsanordning som är typgodkänd och avsedd för biltypen. Undantaget föreslås gälla under förutsättning att uppgift om fordonets maximala släpvagnsvikt finns registrerad i vägtrafikregistret. Vidare föreslås undantag från besiktning vid demontering av en typgodkänd kopplingsanordning på en EU-typgodkänd personbil eller lastbil under förutsättning att kopplingsanordningen inte finns registrerad i vägtrafikregistret. Syftet med förslaget anges vara att förenkla och minska kostnader för fordonsägare och verkstäder som monterar en kopplingsanordning. Transportstyrelsen uppskattar antalet besiktningar av den aktuella typen till omkring 60 000 per år. De som påverkas av förslaget förutom nämnda fordonsägare och verkstäder är i huvudsak ackrediterade besiktningsföretag.