Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()