Yttrande över förslag till förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Den föreslagna förordningen om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel har upprättats av Läkemedelsverket på Socialdepartementets uppdrag. Syftet med förordningen är bl.a. att avgiftssystemet ska bli tydligare och mer överskådligt samt lättare att ändra.