Yttrande över förslag till Integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till:

  • Riksbankens föreskrifter om instituts rapportering av integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS).

Förslagsställaren föreslår att föreskrifterna om instituts rapportering av integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS) ersätter befintlig rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS), som samlas enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatik. Det anges att statistiken samlas idag in av Statistiska centralbyrån (SCB), på Riksbankens uppdrag, men föreslås nu i stället att samlas in av Riksbanken.

Det bakomliggande förslaget

Förslag