Yttrande över förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om upphörande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar och manskapsvagnar m.m.