Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter för Hallands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:2) om bärighetsklasser i Hallands län.

Förslaget innebär att 16 vägsträckor anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK 4.