Yttrande över förslag till nya föreskrifter om ersättning till minkföretag på grund av beslut enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. till följd av SARS-CoV2/covid-19

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya föreskrifter avseende ersättning i form av statligt stöd till minkföretag med anledning av Jordbruksverkets beslut om förbud mot parning och uppförökning av minkar under 2021. Förslaget avser bestämmelser om vilka förutsättningar för ersättning som ska gälla för att få tillgång till stödet, om ersättningens storlek, om ansökan om ersättning, om uppföljning och kontroll samt om återbetalning av stödet. Förslaget omfattar även undantag från bestämmelserna i vissa fall.

Det bakomliggande förslaget

Förslag