Yttrande över förslag till nya föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innefattar nya föreskrifter med anledning av det kommande havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.