Yttrande över Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen föreslås ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200).

Det föreslås att mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden, höjs från 6 procent till 25 procent.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 248 KB)