Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationella stöd till jordbruket i norra Sverige

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationella stöd till jordbruket i norra Sverige. Förslaget innehåller en korrigerad hänvisning till en EGförordning samt ökade möjligheter till nationellt stöd för slaktsvin, bär- och grönsaker och äggproduktion.