Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker

Förslaget innehåller nya föreskrifter som avser ersätta Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:25) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker. Förslaget är en följd av nya EG-förordningar på området.

Det bakomliggande förslaget

1134.zip ()