Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

Förslaget till föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheter för veterinärer och övrig djurhälsopersonal och anges vara en följd av den nya lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Syftet uppges vara att åstadkomma en sammanhållen och tydlig uppställning av bestämmelser som i nuläget är utspridda i ett flertal myndighetsföreskrifter. Flera nu gällande regler har förts in i förslaget oförändrade i sak men med en del språkliga förändringar.