Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om tilläggsbelopp för handjursbidrag och stöd för kontrakterad stärkelsepotatis

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om tilläggsbelopp för handjursbidrag och för stöd för kontrakterad stärkelsepotatis. Föreskrifterna kompletterar ett antal EU-förordningar på området, lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m. Bakgrunden till förslaget är att handjursbidraget och stödet för kontrakterad stärkelsepotatis ska avskaffas år 2012 och att regeringen har velat underlätta omställningen för de lantbrukare som påverkas mest av avskaffandet. I detta syfte har regeringen beslutat att de belopp som frigörs och blir tillgängliga när stöden avskaffas ska betalas ut som ökat gårdsstöd, dvs. genom tilläggsbelopp som ökar värdet på ägda stödrätter för gårdsstöd. Det nu aktuella förslaget reglerar hur en ansökan om ett sådant tilläggsbelopp ska göras samt hur beloppet ska fördelas, beräknas, justeras och korrigeras.